Our faculty lead their fields of inquiry by advancing the state of the art, for which their communities recognize them with service roles, fellowships, research funding, and achievement awards.

On this page:

SUNY System Awards

Year Award Winner(s)
2022 Junsong Yuan
2019 Shambhu Upadhyaya
2018 Kui Ren
2017 Jinhui Xu
2016 Chang Wen Chen
2013 Chunming Qiao
2007 Venu Govindaraju
2004 Alan L. Selman
Year Award Winner(s)
2022 Atri Rudra
2019 Bina Ramamurthy
Year Award Winner(s)
2002 Aidong Zhang
Year Award Winner(s)
2017 Chunming Qiao
2014 Aidong Zhang
2010 Venu Govindaraju
1997
Sargur N. Srihari

UB University Awards

Milton Plesur Award for Excellence in Teaching

Year Award Winner(s)
2008 Michael F. Buckley
2007 Adrienne Decker
1984
Helene Kershner
Year Award Winner(s)
2008 Michael F. Buckley
Year Award Winner(s)
2021 JInhui Xu
2018 Sargur N. Srihari
2017 Venu Govindaraju
Year Award Winner(s)
2021 Wenyao Xu
2020 Tevfik Kosar
2016 Kui Ren
2015 Jinhui Xu
2013 Shambhu Upadhyaya
2012 Chang Wen Chen
2005 Chunming Qiao
2003 Venu Govindaraju, Aidong Zhang
2002 Alan L. Selman, Stuart C. Shapiro
Year Award Winner(s)
2023 A. Erdem Sariyuce
2021 Kenny Joseph
2020 Changyou Chen
2019 Shi Li
2018 Oliver Kennedy, Lukasz (Luke) Ziarek
2017 Lu Su
2014 Steven Ko
2011 Jason Corso, Atri Rudra
2010 Murat Demirbas, Sheng Zhong
2005 Hung Ngo
Year Award Winner(s)
2023 Jesse Hartloff
2021 Atri Rudra
2020 Varun Chandola
2018 Dimitrios Koutsonikolas
2017 Lukasz (Luke) Ziarek
2016 Steven Ko
Year Award Winner(s)
2022 Lurasz (Luke) Ziarek
2021 Jaroslaw (Jaric) Zola
2020 Wenyao Xu
Year Award Winner(s)
2023 Matthew Hertz
2017 Bina Ramamurthy
2016 Kris Schindler
2015 Carl Alphonce
Year Award Winner(s)
2022 Shelly Neumaier
Year Award Winner(s)
2022 Christian Miller
Year Award Winner(s)
2023 Mingchen Gao
2020 A. Erdem Sariyuce
2018 Shi Li
2016 Wenyao Xu
2015 Jing Gao, Dimitrios Koutsonikolas
Year Award Winner(s)
2021 Kenny Joseph
2020 Wen Dong
2019 Jaroslaw (Jaric) Zola
2017 Oliver Kennedy
2016 Varun Chandola, Lukasz (Luke) Ziarek
2015 Geoffrey Challen, Steven Ko
Year Award Winner(s)
2022 Marina Blanton
Year Award Winner(s)
2022 Maria-Rose Frisina
2019 Jen Wojcik
Year Award Winner(s)
2020 Wenyao Xu
2019 Jing Gao
2018 Tevfik Kosar
2017 Atri Rudra
2016 Murat Demirbas
2015 Kui Ren, JInhui Xu
Year Award Winner(s)
2023 Russ Miller
2021 Oliver Kennedy
2020 Atri Rudra
2018 Tevfik Kosar
2017 Xin (Roger) He, Dimitrios Koutsonikolas
2016 Bharat Jayaraman
2015 Atri Rudra, Shambhu Upadhyaya
Year Award Winner(s)
2020 Ed Sobczak
2019 Ken Smith

CSE Departmental Awards

CSE Best Teaching Faculty

Year Award Winner(s)
2021 Ethan Blanton, Jesse Hartloff, Matthew Hertz
2020 Alan Hunt, Kris Schindler
2019 Andrew Hughes
2018 Alan Hunt
2017 Matthew Hertz

CSE Career Initiation/Research Initiation

Year Award Winner(s)
2021 Nasrin Ahkter, Ziming Zhao
2020 Farshad Ghanei, Weihang Wang
2019 Ethan Blanton, Mingchen Gao, Kenny Joseph
2018 Changyou Chen

CSE Early Career Faculty Teaching

Year Award Winner(s)
2022 Alina Vereshchaka, Ziming Zhao
2021 Kenny Joseph
2020 Wen Dong, Mingchen Gao
2019  
2018 Jaroslaw (Jaric) Zola
2017 Shi Li
2016  
2015 Dimitrios Koutsonikolas, Lukasz (Luke) Ziarek

CSE Early Career Researcher of the Year

Year Award Winner(s)
2022 Mingchen Gao
2021 A. Erdem Sariyuce
2020 Changyou Chen, Kenny Joseph
2019  
2018 Lu Su
2017 Marco Gaboardi, Wenyao Xu
2016 Shi Li

CSE Faculty Distinguished Teacher Award

Year Award Winner(s)
2004 Aidong Zhang

CSE Outstanding Funding

Year Award Winner(s)
2022 Siwei Lyu
2021 Siwei Lyu, Chunming Qiao
2020 Varun Chandola, David Doermann
2019 Matthew Knepley, Shambhu Upadhyaya, Jaroslaw (Jaric) Zola
2018  
2017 Lu Su
2016 Venu Govindaraju, Oliver Kennedy

CSE Outstanding Service

Year
Award Winner(s)
2022 Xin (Roger) He
2021 Carl Alphonce, Kris Schindler, Rohini Srihari, Lukasz (Luke) Ziarek
2020 Marina Blanton, Zhanpeng Jin, Steve Ko, Dimitrios Koutsonikolas
2019 Xin (Roger) He, Tevfik Kosar, Jennifer Winikus
2018 Carl Alphonce, Bharat Jayaraman
2017 Carl Alphonce, Jinhui Xu
2016 Atri Rudra

CSE Senior Career Researcher of the Year

Year Award Winner(s)
2022 Hongxin Hu
2021 David Doermann, Karthik Dantu, Zhanpeng Jin, Oliver Kennedy
2020 Shi Li, Junsong Yuan
2019 Steve Ko, Dimitrios Koutsonikolas, Wenyao Xu
2018 Atri Rudra

CSE Senior Faculty Teacher of the Year

Year Award Winner(s)
2022 Carl Alphonce
2021 Marina Blanton, Xin (Roger) He, Shi Li, Jaroslaw (Jaric) Zola
2020 Oliver Kennedy, Rohini Srihari, Lukasz (Luke) Ziarek
2019 Jan Chomicki, Sargur (Hari) Srihari
2018 Jing Gao
2017  
2016 Xin (Roger) He, Tevfik Kosar

CSE Sustained Teaching Excellence

Year Award Winner(s)
2015 Hung Ngo

CSE Teaching Innovation

Year Award Winner(s)
2017 Jesse Hartloff

About the Author