Jee Eun (Jamie) Kang

PhD

Jee Eun "Jamie" Kang.

Jee Eun (Jamie) Kang

PhD

Jee Eun (Jamie) Kang

PhD

Research Topics

Transportation modeling; applied operations research

Biography Publications Teaching Research

Teaching

PhD Students

 • Fatemeh Aarabi
 • Zhiheng Xu
 • Laiyun Wu
 • Anpeng Zhang
 • Yashar Khayati

MS Students

 • Abhinav Khare 
 • Xiaohang Zhu
 • Rahul Swamy (MS 2015)
 • Negin Ebadi (MS 2015)
 • Anshuman Kumar (MS 2015)
 • Jungtae Go (MS 2014)

Visiting Scholars

 • Alireza Fallah (2017)
 • Dian Sun (2015-2016)