Jee Eun (Jamie) Kang

PhD

Jee Eun "Jamie" Kang.

Jee Eun (Jamie) Kang

PhD

Jee Eun (Jamie) Kang

PhD

Research Topics

Transportation modeling; applied operations research

Biography Publications Teaching Research

Teaching

 • EAS 305—Applied Probability and Statistics (Fall 2019)
 • IE 374—Modeling of Stochastic Systems (Spring 2024, Spring 2023, Spring 2022, Spring 2021, Spring 2020)
 • IE 500—Special Topics (Fall 2019)
 • IE 550—Intro to Operations Research (Fall 2024, Fall 2023, Fall 2022, Fall 2021)
 • IE 670—Topics in Operations Rsch (Spring 2021)
 • IE 678—Urban Operations Research (Spring 2022)
 • STL 502—Intro to Operations Research (Fall 2024, Fall 2023, Fall 2022, Fall 2021)

PhD Students

 • Fatemeh Aarabi
 • Zhiheng Xu
 • Laiyun Wu
 • Anpeng Zhang
 • Yashar Khayati

MS Students

 • Abhinav Khare 
 • Xiaohang Zhu
 • Rahul Swamy (MS 2015)
 • Negin Ebadi (MS 2015)
 • Anshuman Kumar (MS 2015)
 • Jungtae Go (MS 2014)

Visiting Scholars

 • Alireza Fallah (2017)
 • Dian Sun (2015-2016)