Jingjing Meng

PhD

Dr. Meng.

Jingjing Meng

PhD

Jingjing Meng

PhD

Research Topics

Computer vision; multimedia, virtual and augmented reality

Contact Information

304 Davis Hall

Buffalo NY, 14260

Phone: (716) 645-0566

jmeng2@buffalo.edu

Biography Publications Teaching Research

Research Areas