Jing Gao

PhD

Jing Gao

PhD

Research Topics

Data mining; machine learning

Contact Information

350 Davis Hall

Buffalo NY, 14260

Phone: (716) 645-1586

jing@buffalo.edu

Biography Teaching Research

Courses

  • CSE 469—Introduction to Data Mining (Fall 2021, Fall 2020, Fall 2019, Fall 2016, Fall 2015)
  • CSE 601—Data Mining and Bioinformatics (Fall 2021, Fall 2020, Fall 2019, Fall 2018, Fall 2017, Fall 2016)
  • CSE 706—Seminars (Spring 2017, Spring 2016)
  • CSE 722—Seminars (Spring 2021, Spring 2020)