Changyou Chen

PhD

Changyou Chen

PhD

Contact Information

338L Davis Hall

Buffalo NY, 14260

Phone: (716) 645-4750

changyou@buffalo.edu

Biography Teaching Research

Courses

  • CSE 410—Special Topics (Fall 2021, Fall 2020)
  • CSE 610—Special Topics (Fall 2017)
  • CSE 676—Deep Learning (Spring 2021, Spring 2020, Spring 2019)
  • CSE 706—Seminars (Fall 2021, Fall 2020, Fall 2019, Fall 2018, Spring 2018)