Xian Zhang

PhD

Xian (Annie) Zhang

Xian Zhang

PhD

Xian Zhang

PhD

Research Topics

Nano- and micro-scale science and applications; manufacturing

Contact Information

133 Bell Hall

Buffalo NY, 14260

Phone: (716) 645-5162

xazhang@buffalo.edu

Education

  • PhD, Mechanical Engineering, Columbia University, 2016
  • MS, Mechanical Engineering, Columbia University, 2010
  • BS, Mechanical Engineering, Shanghai Jiao Tong University-University of Michigan joint program, 2009
  • Undergraduate visiting student, Purdue University, 2008-2009

Loading...

Loading...