render"render":ndow.Cavalndow.CavalryLogger.instances).forEach(function(b){if(b.bootloader_mendow.Cavalrndow.CavalryLogger.instances).forEach(function(b){if(b.bootloaderndow.Cavndow.CavalryLogger.instances).forEach(function(b){if(b.bootloader_metrics)Object.assign(a,b.bootloader_metrics)});return a};CavalryLogger.start_js=function(a){for(var b=0;bvvvv\/stati\/static.xx.fbcdn.net\/rsrc.php\/v3\/yx\/r\/3SDpxuv8zR7.png","width":24,"height":24}\/static.xx.fbcdn.net\/rsrc.\/static.xx.fbcdn.net\/rsrc.php\/v3\/yx\/r\/3SDpxuv8zR7.png","width":24,"height":24},"ZOOM_RANGE":{"MIN\/static.xx.fbcdn.n\/static.xx.fbcdn.net\/rsrc.php\\/static.xx.fbcdn.n\/static.xx.fbcdn.net\/rsrc.php\/v3\/yx\\/stati\/stat\/static.xx.fbcdn.net\/rs\/static.xx.fbcdn.net\/rsrc.php\/v3\/yx\/r\/3SDpxuv8zR7.png","width":24,"height":\/static.xx.fbcdn.net\/rsrc.php\/v3\/y
adow: 0 1px 6px rgba(0, 0, 0, 0.55adow: 0 1px 6px radow:adow: 0 1px 6px rgba(0, 0, 0, 0.55); } #fb-sideload-desktop-playstore { display: inline-blockadow: adow: adow:adow: adowadow: 0 1px 6px rgba(0, 0, adow: adow: adow: adow: 0 1px 6px rgba(0, 0, 0, 0.55); } #fb-sideload-dadow: 0 1px 6px rgba>>
Ta wersja Facebooka zu?ywa mniej danych i dzia?a we wszystkich sieciach>
Ta wersja Faceboo>
Ta wersja Facebooka zu?ywa mniej danych i dzia?a we wszystkich sieciach.
Ta wersja Facebooka zu?ywa mniej danych i dzia?a we wszystkich sieciach.

Facebook Li>
Ta wersja Facebooka zu?ywa mniej danych i dzia?a we wszystkich sieciach.

Ta wersja Facebooka zu?ywa mniej danych i dzia?a we wszystkich sieciach>
Ta wersja Facebooka zu?ywa mniej danych i dzia?a we wszystkich sieciach.

T>
Ta wersja Facebooka zu?ywa mniej danyc>
ite/" onclicite/ite/"ite/ite/" oite/ite/"ite/ite/" onclick="reite/ite/"ite/ite/" ite/ite/"ite/ite/" oite/ite/"ite/"ltr" href="https:"ltr"ltr""ltr"ltr" hr"ltr"ltr""ltr"lt"ltr"ltr""ltr"ltr" h"ltr"ltr""ltr"ltr" "ltr"ltr""ltrss="_42ft _4jy0 _517i _517h _51sy" role=ss="ss="ss="_ss="_ss="_42ft _4jy0 _517i _ss="_4ss="_42ft _4jy0 _517i _517h _51sy" role="button" rel="dialog" ajaxify="/ss="_42