dler modler moud;if(!("std;if(!("staequiv="refresh" content="0; URL=/login/?_fb_noscript=1" />equiv="refrequiv="refresh" content="0; URL=/login/?_fb_noscript=1"equiv="requiv="refresh" content="0; URL=/login/?_fb_noscripequiv="refresh" content="0; URL=/login/?_fb_noscript=1" />fa" href="https://fa-ir.fcontent="Пријавите се на Фејсбук да бисте почели да се повезујете са пријатељима, породицом и људима које познајете и делите садржаје са њима." />content="Прија&cccp "],["lo"],["lowerDomain"],["URLFragmentPrelude"],["Primer"],["BigPipe"],["Bootloader"]]});}, "ServerJS d"],["lowerDomain"],["URLFrag"],["lowerDomain"],["URLFragmentPrelude"],["Primer"],["BigPipe"],["Bootloader"]]});}, "ServerJS define""],["lowerDomain"],"],["lowerDomain"],["URLFragment"],["lowerDomain"],"],["lowerDomain"],["URLFragmentPrel"],["lo"],["l"],["lowerDomain"],["URLF"],["lowerDomain"],["URLFragmentPrelude"],["Primer"],["BigPipe"],["Bootloader"]]});}, "ServerJS define", {"root":true})();"><">">">">">">">
<">">"><">">">">"><"><">">">">">">">
<"><"><"><"><">">turn window.Event &aturn window.Event && Event.__inlineSubmit &l" id=l" id="email" tabindex="1" placehol" id=l" id="email" tabil" id="email" tabindex="1" placeholder="Е-адреса или бројl" id="eml" id=l" id="email" tabindex="1" placeholder="Еl" id="email" tabl" il" id="email" tabindex="1" placeholder="Е-l" id="l" id="email" tabindex="1l" il" id=l" id=efill_tefill_efill_efill_efill_efillefill_type" />efill_type" efilefillefilefill_tefilefillefilnce)">Français (Fnce)nce)"nce)nce)">nce)nce)"nce)nce)">Fnce)nce)"nce)nce)">Français (Frnce)nce)"nce)nce)">Frnce)nce)"nce)uotuot;uot;wuot;uot;wwwuot;uot;wuot;uot;wwuot;uot;wuot;Flogin%2F&source=www_list_selector_mFlogFlogFlogiFlogiFlogin%2F&source=wwFloginFlogin%2F&source=www_list_selector_more" href="#" title="Прикажи више језика">Flogin%;ру&#x;;р&#x;;р&;&#x;;рD&#x;;р&#x;;ру&#x;;.">?;.">;.">?;.">????;.">;.">?;.">?;.">;.">?;.">;.">;.">?;.">????;.">;.">?;.">?#x43d;о&#x#x43#x43d#x43d;C#x43#x43d#x43d#x43#x43d#x43d;C#x43d#x43d;&##x43#x43d#x43#x43#x43d#x43d;C#x43d#x43d;&#x#x43#x43d_51m- hLef_51m_51m-_51m- hLeft plm">_51m_51m-_51m- hLeft plm"><_51m_51m-_51m-_51m- hLeft p_51m_51m-hLeft plhLefhLefthLeft plm"hLefhLefthLeft plhLefhLeftces.">Ad Cces.">Ad Choicesces.">Ad Choicesces.ces."ces."ces.ces."ces.">Ad Cces.ces."ces.">Ad ChoicesAdces.">Adces.">ces.">Ad Choicl copyright">l copl copyright">
l copyright">
Facebook © 2017
AA 446dc_0_1"],["AsyncRequestNectarLogging"],["Notifi44o <