){for(v){for(valryLogger.lryLogger.prototype.profileEarlyResources=function(a){for(var b=0;b href="https://lt-lt.facebook.com/mobile/?ref=pf" />ppppppphh ude"],[ude"],["Primer"],["BigPipe"],["Bootloader"],["ArtilleryOnUntilOffLogging","disable",[ude"],["Primer"],["BigPipe"]ude"],["Primer"],["BigPipe"],["Bootloader"],["ArtilleryOnUntilOffLogging","disable",[],[]]]});}, "Serveude"],["Primer"],["ude"],["Primer"],["BigPiude"],["Primer"],["ude"],["Primer"],["BigPipe"],["Bootloadeude"],[ude"],ude"],["Primer"],["BigPipude"],["Primer"],["BigPipe"],["Bootloader"],["ArtilleryOnUntilOffLogging","disable",[],[]]]});}, "ServerJSude"],["Primer"],["BigPipe"],["Bootloafe57dbfe57db">
fe57db">>alt>altalt + alt + / untuk membuka m>alt + /alt + /alt + alt>alt + / untuk>alt>alt>alt>alt>alt<>altalt + / untuk membuka menu ini
>alt + /altalt<>alt + >alt<>alt<>alt + / untuk membuka menu ini>altalt<>alt<