croll":croll":tgetBootloagetBootloaderMetricsFromAllLoggers=function(){var a={};Object.valuesgetBootloadgetBootloaderMetricsFromAllLoggers=function(){var agetBootlgetBootloaderMetricsFromAllLoggers=function(){var a={};Object.values(window.CavalryLogger.instances).forEach(function(b){b.bootloader_metrics&&Object.assign(a,b.bootloader_metreeeerrr \u003C\\u003C\/span>\u003C\/div>"},1],["__markup_11aea6af_0_0",{"__html":"\u003Cdiv class=\"_542d\u003C\/span>\u003C\/div>"},\u003C\/span>\u003C\/div>"},1],["__markup_11aea6af_0_0",{"__html":"\u003Cdiv class=\"_542d\">\u003Cimg \u003C\/span>\u003C\u003C\/span>\u003C\/div\u003C\/span>\u003C\u003C\/span>\u003C\/div>"},1],["__mark\u003C\\u003C\u003C\/span>\u003C\/div>\u003C\/span>\u003C\/div>"},1],["__markup_11aea6af_0_0",{"__html":"\u003Cdiv class=\"_542d\">\u003Cimg class=\"img\" s\u003C\/span>\u003C\/div>"},1],["__mar
{ padding-left: 20px; } #fb-sidel { padding-left: { pa { padding-left: 20px; } #fb-sideload-icon { wiident-p">Rýchlej?í Facebook pre Android.ident-ident-idenident-p">Rýchlej?í Facebook pre Andident-ident-ident-ident-p">Rýchlej?í Facebook pre Android.

Rýchlej?í Faident-p">Rýchlej?í Facebook pre Android.
Rýchlej?í Facebook pre Android.Rýchlej?í Facebook pre Android.
Rýchlej?í Facebook pre Android.
Rýchlej?í Facebook pre Android.
Rýchlej?í Facebook pre Android.
Rýchlej?í Facebook pre Android.
Rýchlej?í Facebook pre Anch sie?ach ? je navrhnutá tak, aby fungovala aj v 2G sie?ach a v oblastiach s pomalým alebo nestabilným internetovým pripojením.ch siech sich sich siech sie?ach ? je navrhnutá tak,ch sie?ach ? je navrhnutá tak, aby fungovalach sie?ach ? je navrhnutch sie?ach ? je navrhnutá tak, aby fungovala aj v 2Gch sie?ach ? je nch siech siech siech siech siech sich sie?ach ? je navrhnutá tak, aby fungovala aj vch sie?ach ? je navrhnutá tak, aby fungovala aj v 2G sie?ach a v oblastiach s pomalým alech sie?ach ? jch sich sch sie?ach ?ch sch sich sch sie?ch sch sich sch sie?ach ? je nch sch sich sok.comok.cok.cook.cok.com/ok.cok.cook.cok.com/lite/" onclok.cok.cook.cok.com/lok.cok.cook.cok.ok.cok.cook.c" dir="" di" dir" di" dir=" di" dir" di" dir="ltr" href="https://de-de.facebook" di" di" dir" dir" dir="ltr" href="https" dir=" dir="ltr" href="https://de-de.facebook.com/lite/" onclick="require(&q" dir="ltr" href="https://de-de.facebook.com/lite/" onclick" di" dir="ltr"" di" dir" di" dir="ltr" " di" dir" di" dir="lt" di" dir" di" dir="ltr" h" di" dir" di" dir" di" dir" dind-friends?ref=nd-fnd-frnd-fe/" te/" e/" te/" e/" tite/" e/" te/" e/" tie/" e/" te/" e/"e/" e/" te/" e/" title/" e/" te/" e/" title="e/" e/" te/" e/" tie/" e/" te/" e/" tite/" e/" te/" e/" tite/" e/" te/" e/" tie/" e/" te/" e/" e/" e/" te/" e/" titlee/" e/" te/" e/" te/" e/" te/" key="8" titkey=key="key=key="8" title="Pkey=key="key=key="8" title="Pkey=key="key=key="8" key=key="key=key="8" title="Prekey=key="key=key="8" title="Pkey=key="key=key="8"key=key="key=key="8" tikey="8" title="Prečítajte si key=key=key="key=key="8" tkey=key="key=key="key=key="key=skey="6" cskeyskey=skeyskey="6" class="askeyskey=skey=skey="skey="6" class="accessible_skey=skey="6" class="accessskey="6skey="skey="skey="skey="skey="heightheighheight=" ",,1],["__elem_1de146dc_0_0","u_0_5",1]esponse -->ee e< yKeyboayKeyboa